TAIDEJEMMA

TaideJemma tekee näkyväksi lasten ja nuorten taiteen arkistoja ja aineistoja sekä edistää niiden tutkimuksellista ja taiteellista hyödyntämistä. Taidejemma toimii keskustelun ja tiedon välittämisen alustana, joka palvelee ja yhdistää tutkijoita, taiteilijoita, pedagogeja sekä erilaisia lasten ja nuorten taiteen tallentamisen parissa työskenteleviä tahoja. Sivustolla voit ilmoittaa arkistosta, aineistosta, tuoreesta näkökulmasta tai tutkimuksesta. Tervetuloa!

OIKOPOLUT